Polityka prywatności

1

Została przygotowana przez BD 4 Sp. z o.o. zgodnie z realizacją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 1. Administratorem danych osobowych jest BD 4 Sp. z o.o. należąca do grupy kapitałowej BUDNER SP. Z O.O. z siedzibą w (80-180) Gdańsk ul. Mariana Kołodzieja 53 lok. 19 kl. B, KRS 0000698291.
 2. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej i odnoszą się do takich informacji, które bezpośrednio lub pośrednio mogą określić Ciebie jako osobę fizyczną, są to w szczególności imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer identyfikacyjny. Podanie swoich danych jest całkowicie dobrowolne. Niepodanie przez Ciebie danych będzie jednak skutkować brakiem możliwości korzystania z akcji promocyjnych, otrzymywania informacji o promocjach, wydarzeniach, akcjach i ofertach specjalnych, w tym informacji spersonalizowanych.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych oznacza dobrowolne, świadome i jednoznaczne okazanie Twojej woli. W każdym czasie masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w takiej samej formie w jakiej jej udzieliłeś.
 4. Zbieramy i przetwarzamy wyłącznie te dane które nam powierzysz, poprzez :
 • w formie elektronicznej po wypełnieniu formularza kontaktowego na stronie www,
 • w formie papierowej po wypełnieniu formularza lub ankiet ,
 • w trakcie rozmów telefonicznych lub spotkań z naszymi konsultantami,
 • uzyskane w korespondencji e-mailowej,
 • otrzymanie dokumentów w formie elektronicznej lub papierowej.
 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w konkretnych i wyraźnie określonych celach i nie będą przetwarzane w żadnym celu wykraczającym poza te cele. Twoje dane będziemy przetwarzać zgodnie z art.6 pkt 1 RODO w celu :
 1. ustalenia i zoptymalizowania Twoich potrzeb związanych z naszym produktem,
 2. przedstawienia i stworzenia dla Ciebie oferty handlowych w zakresie naszych realizacji deweloperskich,
 3. informacji o ofertach specjalnych, promocjach, wydarzeniach, konkursach i usługach oferowanych przez Administratora lub z grupy kapitałowej Budner Inwestycje Sp. z o.o.,
 4. dostosowaniu reklam i optymalizacji strony www,
 5. realizacji umów na zakup naszych produktów,
 6. w trakcie tworzenia zestawień, analiz, statystyk, raportów, badań marketingowych, planowania rozwoju oferty lub produktów, dla zapewnienia bezpieczeństwa, oraz gdy będzie to niezbędne do realizacji działań marketingowych,
 7. do wypełnienia obowiązku prawnego.
 8. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom współpracującym i przetwarzającym na zlecenie Administratora takim jak :
 • agencjom reklamowym,
 • podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne,
 • podmiotom świadczącym usługi doradcze i księgowe,
 • podmiotom uczestniczącym w realizacji umów sprzedaży których przedmiotem są produkty Administratora,
 • podmiotom z grupy Budner Inwestycje Sp. z o .o. powiązanym kapitałowo z Administratorem.

Twoje dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie RODO i/lub innych przepisów prawa takim jak:

 • sądy,
 • organy skarbowe,
 • organy nadzoru,
 • innym którym przetwarzanie służy do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub wynikających z wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie z art. 6 pkt 1 pkt. e) f).

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium EOG. W takim przypadku zadbamy aby współpraca z tymi podmiotami odbywała się zgodnie z wytycznymi RODO i zapewniała standardy ochrony.

Spółka, jako Administrator danych osobowych, nie planuje przekazywania danych do Państw Trzecich.

 1. Dane osobowe przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody lub sprzeciwu lub przez okres niezbędny do realizacji celów , do których dane osobowe zostały zebrane lub do których są przetwarzane. Dane będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym lub w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji.
 2. Na podstawie regulacji określonych w RODO masz prawa w szczególności do:
 • Art. 16 masz prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych
 • Art. 17 masz prawo do żądania usunięcia
 • Art. 18 masz prawo ograniczenia przetwarzania danych.
 • Art. 20 masz prawo do przenoszenia danych.
 • Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych i cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
 • Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru który w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

KONTAKT:

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w razie jakichkolwiek pytań możesz się kontaktować na adres e-mail: sprzedaz@startower.pl lub listownie na adres administratora (80-180) Gdańsk , ul. Mariana Kołodzieja 53 lok. 19 kl. B

BD 4 Sp. z o.o. z siedzibą w 80-180 Gdańsku przy ul. Kołodzieja 53/19 KL.B KRS 0000698291 używa plików Cookies, aby poprawić komfort każdego użytkownika. Nasza strona internetowa www.startower.pl używa plików Cookies w celach reklamowych, statystycznych czy wyboru języka, dzięki temu możemy w sposób indywidulany dopasować ofertę do preferencji użytkownika.

Co to są pliki Cookies

To niewielkie pliki tekstowe, nazywane także ciasteczkami, wysyłane przez serwis internetowy, zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputer, laptop, smartfon) pozwalające prawidłowo wyświetlić zawartość oglądanej strony przez użytkownika.

Cookies zwane także ciasteczkami pozwalają na zapamiętywanie preferencji użytkownika i personalizacja strony internetowej. Dzięki nim korzystanie z portali internetowych jest łatwiejsze a strona jest dopasowana do oczekiwań użytkownika.

Cele do jakich używamy Cookies

Budner Deweloper 3 Sp. z o. o przechowuje pliki Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: marketingowym polegającym na zbieraniu informacji o tym, jakie działania Użytkownik podejmował w Portalu, czyli jakie linki były przez niego klikane i jakie strony Portalu odwiedzał, dopasowywaniu treści Portalu do zainteresowań i potrzeb Użytkownika, w tym poprzez generowanie spersonalizowanych treści strony www.

Czas przechowywania danych

Administrator może wykorzystywać dwa typy plików Cookies :

Sesyjne ( session Cookies) – te dane przechowywane są do czasu zakończenia sesji w używanej przeglądarce i usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki

Trwałe (permanent Cookies) – te dane przechowywane są na komputerze użytkownika aby ułatwić kolejne wizyty w witrynie i będą usuwane automatycznie po określonym czasie.

Zmiany w ustawieniach i usuwanie Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzeń użytkownika. Jednak Użytkownicy mogą samodzielnie, w każdym czasie zmieniać i kontrolować sposób obsługi plików Cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie służące do przeglądania stron www.

Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami Cookies , również może w każdym czasie zablokować lub usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w używanej przez niego przeglądarce internetowej.

W takim przypadku, może to niekorzystnie wpłynąć na komfort korzystania z naszej strony internetowej wyłączając niektóre funkcje czy treści. To również spowoduje uniemożliwienie nam zbierania danych dzięki którym stale poprawiamy jakość przekazywanych użytkownikowi informacji i ofert.

Używanie Cookies przez strony trzecie

Korzystając z naszego serwisu możesz otrzymywać Cookies pochodzące od podmiotów trzecich z którymi współpracujemy takich jak firmy realizujące kampanie reklamowe na zlecenie Administratora.

Zmiana i usuwanie Cookies

Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie Cookies. Jednak można zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby Cookies były blokowane – w całości lub w części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy Cookies są wysyłane na urządzenie użytkownika.